Obsah

Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?

 
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 
  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část;
  • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu,
  • ohlášení změny trvalého pobytu občana je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50,- Kč,
  • v souvislosti s ohlášením změny trvalého pobytu vzniká i povinnost výměny občanského průkazu.