Obsah

Úřad

Průměrná základní cena zemědělských pozemků pro výpočet daně z nemovitosti od 1.1.2010 činí 7,37 Kč