Obsah

Odpadové hospodářství obce


Komunální odpad
Odvoz komunálního odpadu probíhá pravidelně každou středu. Známku na odvoz je třeba nalepit přímo na nádobu. Známky a nájem nádob je třeba uhradit do konce ledna. Po té je možnost nakupovat jednorázové známky a plastové pytle.

Ceník:
Červená známka............................3 744,-  (1x týdně)
Zelená známka ............................. 2 808,-   (zima týdně, léto 1x/14 dní)
Žlutá známka .................................1 872,-  (sudý týden)
Jednorázová známka ........................72,-
 
Separovaný sběr
V obci máme 8 kontejnerových hnízd na plasty, papír a sklo.
1x na ul. Hlavní, 1x v ul. Pod Lesem, 1x v ul. U Hájovny, 1x v ul. V Ladě,
1x v ul. U Kotliny, 1x v ul. Pod Březinou, 1x v ul. Luční, 1x v ul. Severní 
modré kontejnery na papír jsou vyváženy 2x týdně většinou v úterý a pátek
žluté kontejnery na plast a nápojové kartony jsou vyváženy většinou v pondělí a ve čtvrtek
zelené a bílo-zelené kontejnery na sklo jsou vyváženy 1x v měsíci

Upozornění: v hnízdě v ul. U Hájovny a Hlavní je umístěn kontejner na tříděné sklo (bílé a barevné)


 
Naše obec se pravidelně umísťuje v Krajské soutěži ve třídění odpadů na předních příčkách. Z hlediska organizace třídění odpadů jsme již udělali maximum. Posunutí obce na příčky nejvyšší spojené s finanční odměnou do rozpočtu obce je teď možné dosáhnout jedině s přispěním vás všech občanů. Můžete nám pomoci důkladnějším tříděním a snižováním celkového množství (váhy) komunálního (netříděného) odpadu. Tím máte možnost i vy, milí občané, snížit poplatky za vaši domácnost.

Zdarma můžete v naší obci uložit:
  • Bioodpad (2 bikrany na dvoře OÚ) – patří sem posekaná tráva, krátké větve do průměru 1cm, zelenina a ovoce ze zahrad. Nepatří sem zbytky z kuchyně ani větve nad 1cm v průměru. Na větší větve je možnost využití obecního štěpkovače. 
  • Kovový odpad (2 bikrany na dvoře OÚ) Nepatří sem nebezpečný odpad.
  • Hřbitovní odpad (1 bikran na místním hřbitově) – Nepatří sem jiný druh odpadu než vzniklý při údržbě hrobů. Stavební suť, dřevo, pneumatiky, polystyrén apod. do toho bikranu nepatří.
  • Jedlé oleje (na dvoře OÚ)
  • Použité oblečení (bílý kontejner na dvoře OÚ)
  • Nebezpečný a velkoobjemový odpad (2x ročně na dvoře OÚ)
 
termíny na rok 2022:  26.3. a 3.9. od 08.30 do 10.00 hod.

 

Pokud se potřebujete zbavit nebezpečného a velkoobjemového odpadu i mimo termín pravidelných svozů v obci (2x ročně obec organizuje a hradí svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu), máte tyto možnosti:  

Za poplatek můžete odevzdat

Ve sběrném dvoře v Libušíně (na cestě z Rozdělova do Libušína první odbočka doprava, značeno).

Kontakt: 312 672 258
Provozní doba: Po-Pá  6 až 14 hod.
·     Domovní odpad: dle aktuálních ceníků
·     Nebezpečný odpad podle druhu dle aktuálních ceníků
 
Přímo v Horním Bezděkově u Ing. Rudolfa Procházky.

Kontakt: 604 41 89 91
Provozní doba: dle domluvy
Za poplatek máte možnost objednat odvoz a uložení sutě a zeminy