Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách

 • Pěkné jsou procházky do přírody po lesních cestách do oblasti povodí Kačák, s cílem na Mostecký mlýn, Roučmídu a Poteplí nebo až na Velký vrch.
  Můžete se projít až do údolí Žlábku, kde je 350 let stará kaplička se studánkou. Byla zrekonstruována, spolu s křížem a informační tabulí v létech 1999 –2000.                 
 • Za zmínku stojí též Muzeum čs. opevnění v Doksech
 • V č.p. 11 je chráněné roubené stavení.
 • V obci jsou velmi pěkně upravená hospodářská stavení i rodinné domy.
 • V okolí se nachází několik turistických stezek
  • Žlutá značka:
   Na severu Vás zavede do Braškovského lesa. Na jihu se pohodlnou lesní cestou dostanete na rozcestí „U lipek“ a dále do „Poteplí“ nebo vpravo dolů na „Roučmídův mlýn“
  • Červená značka:
   Spojuje Roučmídův mlýn s Poteplím po levém břehu Kačáku v naší chatařské oblasti.
  • Zelená značka:
   Vede z Roučmídy proti proudu potůčku – pravostranného přítoku Kačáku, tzv.Žlábeckým údolím, ke krásné kapličce se studánkou, křížem a informační tabulkou.
 • Po lesních pěšinkách se můžete vydat na všechny světové strany a vždy najdete krásný kout přírody i rozhled po kraji.
 • Pro sportovce nabízíme možnost zahrát si tenis na místním pěkném tenisovém kurtu.