Obsah

Organizační struktura úřadu

  starosta obce: Petr Boháček                     místostarosta: Josef Zajíc

  mobil: 724 181 809                                            mobil: 

  e-mail: hornibezdekov@seznam.cz              e-mail: 

starosta

 • administrativní pracovnice: Lenka Nováková

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v září roku 2022.
 

   seznam zastupitelů:             telefon:             e-mail:

 • Petr Boháček                    724 181 809     hornibezdekov@seznam.cz
 • Kamil Grob
 • Ing. Štěpánka Holečková                  
 • Vít Kindl
 • Ing. Petr Mikovec
 • Blanka Pecková
 • Libor Procházka
 • Zuzana Špringerová  
 • Josef Zajíc                                 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro kulturu a sport