Obsah

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce

 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

 • Žádost o zrušení trvalého pobytu - ke stažení též ZDE

 • Žádost o vydání občanského průkazu

 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - ke stažení též ZDE

 • Dále vyřizujeme v rámci systému Czech Point tyto žádosti:

  • Výpis z Katastru nemovitostí

  • Výpis z Obchodního rejstříku

  • Výpis z Živnostenského rejstříku

  • Výpis z Rejstříku trestů

  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

  • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

  • Výpis z bodového hodnocení řidiče

  • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

  • Výpis z insolvenčního rejstříku

  • Datové schránky

  • Autorizovaná konverze dokumentů

  • Centrální úložiště ověřovacích doložek

  • Úschovna systému Czech POINT